logo-liemers-college-award

Jaarrekening

Financiële verantwoording 2015, 2016, 2017 en 2018

         Stichting LiemersCollegeAward

  Balans    
  per 1/1/2015    
Omschrijving Debet in euro Omschrijving Credit in euro
Rabo betaalrekening 361 Eigen vermogen 5066
Rabo spaarrekening 314    
ASN Bank spaarrekening 4391    
       
Totaal debet 5066 Totaal credit 5066
       
  Balans    
  per 31/12/2015    
Omschrijving Debet in euro Omschrijving Credit in euro
Rabo betaalrekening 266 Eigen vermogen  5038
Rabo spaarrekening 324    
ASN Bank spaarrekening 4448    
       
Totaal debet 5038 Totaal credit 5038
       
  Overzicht van    
  ontvangsten en uitgaven 2015  
Omschrijving Debet in euro Omschrijving Credit in euro
Ontvangsten (totaal) 6018 Uitgaven (totaal) 6072
Saldo 54    
       
Totaal debet 6072 Totaal credit 6072
  Balans     
  per 1/1/2016    
Omschrijving Debet in euro Omschrijving Credit in euro
Rabo betaalrekening 266 Eigen vermogen  5038
Rabo spaarrekening 324    
ASN Bank spaarrekening 4448    
       
Totaal debet 5038 Totaal credit 5038
       
  Balans     
  per 31/12/2016    
Omschrijving Debet in euro Omschrijving Credit in euro
Rabo betaalrekening 2621 Eigen vermogen  7937
Rabo spaarrekening 825    
ASN Bank spaarrekening 4491    
       
Totaal debet 7937 Totaal credit 7937
       
  Overzicht van     
  ontvangsten en uitgaven 2016   
Omschrijving Debet in euro Omschrijving Credit in euro
Ontvangsten (totaal) 17807 Uitgaven (totaal) 15282
    Saldo (voordelig) 2525
       
Totaal debet 17807 Totaal credit 17807

Financiële verantwoording 2017 Stichting LiemersCollegeAward

 

Balans 

   
 

per 1/1/2017

   

Omschrijving

Debet in euro

Omschrijving

Credit in euro

Rabo betaalrekening

2.621

Eigen vermogen 

7.937

Rabo spaarrekening

825

   

ASN Bank spaarrekening

4.491

   
       

Totaal debet

7.937

Totaal credit

7.937

       
 

Balans 

   
 

per 31/12/2017

   

Omschrijving

Debet in euro

Omschrijving

Credit in euro

Rabo betaalrekening

3.715

Eigen vermogen 

9.055

Rabo spaarrekening

826

   

ASN Bank spaarrekening

4.514

   
       

Totaal debet

9.055

Totaal credit

9.055

       
 

Overzicht van 

   
 

ontvangsten en uitgaven 2017

 

Omschrijving

Debet in euro

Omschrijving

Credit in euro

Ontvangsten (totaal)

12.217

Uitgaven (totaal)

11.122

   

Saldo (voordelig)

1.095

       

Totaal debet

12.217

Totaal credit

12.217

Financiële verantwoording 2018 Stichting LiemersCollegeAward

 

Balans 

   
 

per 1/1/2018

   

Omschrijving

Debet in euro

Omschrijving

Credit in euro

Rabo betaalrekening

3.715

Eigen vermogen 

9055

Rabo spaarrekening

826

   

ASN Bank spaarrekening

4514

   
       

Totaal debet

9055

Totaal credit

9055

       
 

Balans 

   
 

per 31/12/2018

   

Omschrijving

Debet in euro

Omschrijving

Credit in euro

Rabo betaalrekening

8121

Eigen vermogen 

13470

Rabo spaarrekening

826

   

ASN Bank spaarrekening

4524

   
       

Totaal debet

13470

Totaal credit

13470

       
 

Overzicht van 

   
 

ontvangsten en uitgaven 2018 (m.i.v. 22/1/2018)

Omschrijving

Debet in euro

Omschrijving

Credit in euro

Ontvangsten (totaal)

9901

Uitgaven (totaal)

5480

   

Saldo (voordelig)

4421

     

  

Totaal debet

9901

Totaal credit

9901