logo-liemers-college-award

ANBI-status

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 veranderde de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). In een brief van 20 juli 2013 gaf de belastingdienst aanwijzingen voor het uitwerken van de gegevens over de stichting. Uitwerking vraagstelling in de volgorde van die brief:

1. de naam: Stichting LiemersCollegeAward, hierna de stichting.
2. het RSIN of het fiscaal nummer: 850759717.
3. de contactgegevens:
Stichting LiemersCollegeAward, Heerenmaten 6, 6904 GZ Zevenaar
Tel 0316-583800
Website www.liemerscollegeaward.nl
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

rekeningnummer NL23RABO0146116852

4. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Voorzitter: A. Koning
Secretaris:J. van den Heuij
Penningmeester: R. Kuijper
PR: P. van Breukelen
5. het beleidsplan:
Het beleidsplan luidt puntsgewijs:
voortzetting van de activiteiten zoals vanaf het begin van de Award.
organiseren van opvolging van bestuursleden.
6. het beloningsbeleid:
De stichting werkt met vrijwilligers.
Bestuursleden zien af van een beloning voor hun werkzaamheden.
7. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van ambitie bij middelbare school scholieren;
b. het bevorderen van de eigen ontwikkeling van deze scholieren naast datgene dat de school hen in reguliere lessen aanbiedt;
c. het stimuleren van activiteiten door deze scholieren op het gebied van ondermeer cultuur, maatschappij, sport/expeditie en studie;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
8. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Via de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven (zie elders op de website) doet de stichting verslag van de activiteiten.
9. een financiële verantwoording
Jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar/kalenderjaar, wordt een jaarrekening opgesteld. 

10. rekenvoorbeeld schenking aan een ANBI. Houdt u er rekening mee dat individuele situaties kunnen verschillen van de voorbeelden.

Rekenvoorbeeld ANBI particulieren.

Iemand met een drempelinkomen ( totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3 maar zonder persoonsgebonden aftrek) van 60000 euro schenkt 1000 euro.

als de drempel reeds bereikt is ivm overige giften is aftrekbaar 1000 euro. Belastingvoordeel 52% van 1000 euro = 520 euro waardoor u in feite maar 480 euro betaalt.

als de drempel nog niet bereikt is ziet het plaatje er als volgt uit: te schenken 1000 euro, af drempel 600 euro, aftrekbaar 400 euro, belastingvoordeel 52% van 400 = 208 euro

 

drempelinkomen 18000 euro

u schenkt 1000 euro

als de drempel al bereikt is ivm overige giften is 1000 euro aftrekbaar. 36,25% van 1000 euro is 362,50 belastingvoordeel waardoor u in feite 637,50 betaalt

als de drempel nog niet bereikt is ziet het plaatje er als volgt uit: 1000 euro, af drempel 180 euro, aftrekbaar 820 euro. belastingvoordeel 36,25 % van 820= 297,25 euro

in dit geval betaalt u in feite 702,75 euro