logo-liemers-college-award
corner left-topcorner right-top
"Your life is a book; make it a bestseller"

- Shanon Grey
corner left-bottomcorner right-bottom

Stichting LCA

Stichting LiemersCollegeAward
De Stichting LiemersCollegeAward is 11 juli 2011 door Jan van den Heuij en Anno Koning, initiatiefnemers van de LiemersCollegeAward, in het leven geroepen. Zij willen hiermee meer mogelijkheden creëren voor deelnemers in hun race naar het behalen van een LiemersCollegeAward.

ANBI
De Stichting LiemersCollegeAward wordt door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting krijgt het ANBI keurmerk als 90% van de inzet ten goede komt aan algemeen nut.
Voordeel voor de schenker: Het bedrag dat wordt geschonken aan een instelling of organisatie die beschikt over een ANBI verklaring, komt in aanmerking voor belastingaftrek van de gever.

Vrienden van de LiemersCollegeAward
De organisatie van de LiemersCollegeaward wordt door steeds meer mensen, organisatie's en bedrijven ondersteund. De ondersteuning kan van financiële aard zijn, maar het is ook mogelijk goederen te geven en/of het verlenen van diensten. Alle instanties die op deze manier in de LiemersCollegeAward participeren zijn "Vrienden van de LiemersCollegeAward".

Bankgegevens
Schenkingen/donatie's van Vrienden kunnen op het onderstaande rekeningnummer gestort worden o.v.v bijdrage LCA Vriendschap.
Rabo bankrekeningnummer: NL 23 RABO 01461.16.852 t.n.v. Stichting LiemersCollegeAward.
Incidentele schenkingen/donatie's kunnen ook op dit nummer overgemaakt worden maar dan o.v.v. gift. Na ontvangst van uw schenking of donatie krijgt u een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw administratie.

Jaarverslagen
De jaarverslagen komen regelmatig en zijn te vinden op de site.

Bestuur
Voorzitter: Anno Koning
Secretaris: Jan van den Heuij
Penningmeester: Ronald Kuijper
PR: Piet van Breukelen

Copyright © 2014 Liemers College - Alle rechten voorbehouden
Website door Dayman Media