logo-liemers-college-award
corner left-topcorner right-top
"The sky is the limit."

- Unknown
corner left-bottomcorner right-bottom

Home

"Recht doen aan verscheidenheid" is mijn motto.

CornieljeJonge mensen zijn niet gelijk, maar ze zijn wel gelijkwaardig. Op het Liemers College wordt nu ruimte geboden aan uitblinkers op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied. Ook kunnen leerlingen die een bijzondere studieprestatie neerzetten aan een speciaal programma deelnemen. Aan deze toppers wordt een onderscheiding in het vooruitzicht gesteld: de LiemersCollegeAward.

Als oud-leerling van het Liemers College (1970 – 1975) ondersteun ik dit initiatief van harte. Jonge mensen moeten het beste uit zichzelf halen. Niet alleen om er zelf beter van te worden, maar ook om de samenleving als geheel te dienen. Ik wens alle leerlingen en alle docenten die hen begeleiden veel succes toe.

Clemens Cornielje
Oud-Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Copyright © 2014 Liemers College - Alle rechten voorbehouden
Website door Dayman Media